راهنمای استفاده از وب سایت درارتباطیم

این صفحه برای اعضای درارتباطیم تهیه شده و راهنمای شما برای استفاده از امکانات مختلف درارتباطیم است.

۱. راهنمای دریافت میکروآموزش و محصولات دانلودی

۱. روی دکمه ورود بزنید

۲. ایمیل و رمز ورود را وارد کنید

۳. حالا در منوی صفحه حساب کاربردی وارد قسمت دانلودها شوید (طبق تصویر):

۴. به پایین صفحه بروید و میکروآموزش مدنظر را دانلود کنید (طبق تصویر).

 

 

۲. راهنمای ورود و استفاده از دوره اسباب

۱. روی دکمه ورود بزنید

۲. ایمیل و رمز ورود را وارد کنید

۳.از قسمت دسترسی سریع روی “ورود به دوره اسباب” ببزنید:

۴.از قسمت برنامه آموزش روی درس اول بزنید  و دروه اسباب را شروع کنید.