نمایش 4 نتیحه

مجموعه میکروآموزش اسباب (مخفف: اصول ساده بازاریابی اینترنتی بیمه ) یک شیوه بسیار سریع و موثر برای یادگیری مهارت های مورد نیاز نمایندگان بیمه در عصر جدید بیمه گری است. در این مجموعه شما پیاده سازی بازاریابی نوین و استفاده از ابزارهای مدرن فروش را می آموزید.

هر قسمت از میکروآموزش اسباب بر یک هدف خاصی تمرکز دارد و به طور مستقل به نتیجه منجر می شود.

فروش ویژه
200,000 تومان 50,000 تومان
فروش ویژه