کتابچه الکترونیکی روندی نو در بازاریابی بیمه : درآمدی بر بازاریابی بیمه در شبکه های اجتماعی

دریافت این کتاب فقط بصورت حضوری امکان پذیر است و صرفا در اختیار مهمانان دفاتر درارتباطیم هدیه داده می شود.

با ضمانت ۳۰ روزه بازگشت ۱۰۰٪ وجه

برای خرید به توضیحات بیشتر نیاز دارید؟ به پایین صفحه مراجعه کنید