کوچینگ VIP بازاریابی اینترنتی بیمه

کوچینگ VIP بازاریابی اینترنتی بیمه

آموزش و هدایت (کوچ) اختصاصی با پشتیبانی شش ماهه

برای راه اندازی سریع دیجیتال مارکتینگ بیمه و رساندن آن به نتایج ملموس

شناسنامه دوره

مخاطب: نمایندگان بیمه و کارگزاران بیمه
نحوه برگزاری: آنلاین، حضوری
طول دوره: شش ماه
محتویات دوره: آموزش بازاریابی اینترنتی بیمه + تمرین و پروژه عملی + هفته ای یک جلسه هدایت کسب و کار دیجیتالی
مدرس:  علی لطفی (بنیان گذار درارتباطیم)
گارانتی دوره: ضمانت کامل بازگشت وجه در صورت نارضایتی در دو هفته اول
آغاز دوره بعدی: هفته دوم تیر
مبلغ شرکت در این دوره: ۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان

می خواهم در این دوره شرکت کنم

کوچینگ VIP علاوه بر مباحث اختصاصی شامل آموزش، پیاده سازی و تمرین این دوره های درارتباطیم است: